Als heer en meester

 Het boek Als heer en meester, de Haagse verplegersmoorden en de dilemma's in de ouderenzorg kreeg veel aandacht van de media. Tijdens interviews op radio, tv en in kranten wees Ten Haaft op de risico's van de afhankelijkheid van oude mensen. Zij liet treffend zien dat het heel begrijpelijk is dat een rijke weduwe met een jonge verpleger trouwt en hem vervolgens alles nalaat. Omgekeerd is het goed denkbaar dat verplegers en verzorgers te veel in de wensen van oude mensen meegaan.   


De pers over dit boek: ''Een voortreffelijk boek dat tegelijk een aantal morele dilemma's van de ouderenzorg toont'' (DE VOLKSKRANT); ''Een prachtig boek, want het zet tot denken aan'' (VRIJ NEDERLAND); ''Een pakkende combinatie van degelijk journalistiek handwerk en reflectie'' - (HP/DE TIJD); ''Iedereen die oud is, of denkt het te worden, zou dit moeten lezen'' (TROUW).