Gonny ten Haaft

Gonny ten Haaft is freelance journalist, gespecialiseerd in de zorg. Daarnaast werkt zij als redacteur voor ZonMw, de organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Van 1991 tot 2006 was zij verslaggever bij Trouw, waar zij zich vooral richtte op de gezondheidszorg en het onderwijs. Daarvoor was zij redacteur van vaktijdschrift Het Ziekenhuis (nu Zorgvisie geheten) en onderzoeker bij het Nationaal Ziekenhuis instituut (nu Prismant). Zij maakte naam met het boek Als heer en meester, de Haagse verplegersmoorden en de dilemma's van de ouderenzorg (1997, later dus gevolgd door Dokter is ziek (2010).  Een opvallend stuk dat zij voor ZonMw schreef, is Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven' (2013). Een uitgebreider cv vindt u hier.

Gonny ten Haaft is twee keer genomineerd voor de Prijs van de dagbladjournalistiek, de belangrijkste prijs in de krantensector. In 1995 voor een serie over medisch-ethische dilemma's, in 1997 voor een serie over hospices en palliatieve zorg. Onderdeel hiervan was het artikel 'Mam, wat verwacht je dan van ons', waarin Ten Haaft op basis van eigen ervaringen laat zien dat er op het Nederlandse euthanasiebeleid heel wat af te dingen valt.
Ook daarna schreef zij veel over het levenseinde en/of euthanasie. In mei 2013 bijvoorbeeld het opiniestuk 'Hou toch op met die 'waardige' euthanasie' in de NRC (zie onderaan deze pagina) en in Vrij Nederland het stuk 'Samen uit' (dec 2010,zie ook onderaan). In 'Mevrouw Koot wil dood' gaat Ten Haaft twee maanden later in op de meningsverschillen tussen organisaties en deskundigen die opkomen voor ouderen die hun leven voltooid achten. Wrang genoeg zijn zij het niet eens over de beste weg naar de dood. Het artikel vindt u ook onderaan deze pagina.

 

BijlageGrootte
Zelfgekozen dood-definitief10dec.pdf322.75 KB
MevrouwKootwildood-feb2011.pdf207.68 KB
Euthanasiebijdementie-NRC4mei2013.pdf500.54 KB