Niet alles moet wat kan; niet te lang behandelen.....

in

Over dit onderwerp verscheen op 17 april 2013 een (veelbesproken!) signalement dat ik voor ZonMw schreef. De ondertitel is 'Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven'. In de verkenning staan acties en initatieven die ertoe moeten leiden dat patiënten niet te lang en/of onnodig behandeld worden. Helaas gebeurt dit nu wel, waarvoor verschillende verklaringen worden genoemd. De toenemende specialisatie van ziekenhuizen bijvoorbeeld, maar ook te hoge verwachtingen bij patiënten, financiële prikkels in het zorgstelsel, onduidelijkheden over wilsverklaringen, onvoldoende afstemming tussen hulpverleners en soms moeizame communicatie tussen hulpverleners, patiënten en hun naasten. Moet alles wat kan kreeg onmiddelijk veel aandacht in de media, oa NRC en bij Ditisdedag (17 april). Lees het signalement hier,