Het boek Dokter is ziek is uit!

,,Een geweldig boek''. Dit zei inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg, Gerrit van der Wal, over het boek Dokter is ziek op een druk bezochte bijeenkomst in Den Haag op 30 maart. Van der Wal overhandigde het boek aan dokter John Dawson, een gynaecoloog van het Amsterdamse St Lucas ziekenhuis die in het boek als een goede arts naar voren komt. 
Van der Wal herkende het in het boek geschetste beeld dat patiënten minder assertief zijn dan vaak verondersteld wordt. Ook betreurde hij het dat hulpverleners hun patiënten soms het gevoel geven dat ze ,,blij mogen zijn dat ze geholpen worden''. De arts John Dawson pleitte voor meer menselijkheid in de zorg. Dokters, verpleegkundigen en andere hulpverleners zouden vaker ,,de taal van het hart'' moeten spreken.
Tijdens deze bijeenkomst vond ook een spiegelgesprek plaats met medewerking van verpleegkundigen, artsen en managers die aan het boek hebben meegewerkt. Dit is een inmiddels beproefde methode om hulpverleners aan de hand van ervaringen van patiënten feedback te geven op hun handelen. In dit gesprek, en later tijdens de discussie met de zaal, kwam ook naar voren hoe moeilijk het is om patiënt te zijn. Hulpverleners zouden zich dit beter moeten realiseren. Dan zou er meer besef zijn dat juist de kleine, dagelijkse dingen in de zorg zo belangrijk zijn. Een glaasje water waar je echt bij kunt, een verpleegkundige die even naast je komt zitten op een stoel. Ook bleek dat lang niet elke patiënt mondig kan én wil zijn.
Een korte impressie van deze middag vindt u ook bij Mednet (klik hier) en op de website van ZonMw (klik hier).


.