Negen interviews

Gonny ten Haaft sprak met drie artsen, drie verpleegkundigen en drie managers. Bij de keuze van deze negen mensen is er vooral op gelet dat zij antwoord wilden en konden geven op de belangrijkste vragen voor het boek: is de gezondheidszorg er écht voor de patiënt, zoals zo vaak wordt beweerd? Kunnen en willen patiënten écht aangeven hoe zij verzorgd en behandeld willen worden, hoe staat het met hun mondigheid? Ook zijn het mensen met verschillende ziekten, mannen en vrouwen. Tot slot is er variatie in het type werk dat de geïnterviewden doen: de meesten werk(t)en in een ziekenhuis, maar er is ook een psychiater, een psychiatrisch verpleegkundige, een huisarts en een manager bij de landelijke beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden.


De geïnterviewden zijn de ziekenhuisverpleegkundigen Marian Kooijman en Jacqueline van Dijk, sociaal psychiatrisch verpleegkundige Rietje Wesenbeek, huisarts Kees Gorter, anesthesist Bart van Boheemen, psychiater Carla Rus, ziekenhuisdirecteuren Wim de Bie en Herre Kingma en een manager bij de beroepsvereniging verpleegkundigen en verzorgenden, Anna Zwanenburg. Van deze negen mensen werken er vijf na hun ziekte weer geheel of gedeeltelijk in de zorg. Rietje Wesenbeek en Bart van Boheemen hebben het verschijnen van dit boek helaas niet meer mogen meemaken. Rietje Wesenbeek overleed op 9 juli 2009, Bart van Boheemen op 28 december 2009.