Wat zijn de gevolgen van 'reductie' voor mensen die afhankelijk zijn?

in

Op 15 april levert Gonny ten Haaft als panellid een bijdrage aan de studiemiddag 'Reductie', naar de gelijknamige inaugurele rede die Anne Goossensens later die middag uitspreekt als hoogleraar Presentie en ggz aan de Universiteit van Tilburg. Reduceren, we doen het allemaal: de werkelijkheid bekijken, verstaan, begrijpen, ordenen en tegemoet treden via beperkte en beperkende rasters. Tijdens de studiemiddag worden de mechanismen van reductie kritisch onder de loep genomen en wordt ontrafeld wat de (negatieve) consequenties zijn voor mensen die van anderen afhankelijk zijn voor hun hulp. Aan de hand van filmfragmenten en casuïstiek zullen de deelnemers en panelleden dit thema interactief verkennen. Andere panelleden zijn dr. Ronnie van Diemen (bestuurder GGZ Oost Brabant), prof. dr. Dirk de Wachter (psychiater bij de Kortenberg in België). Het gesprek wordt geleid door dr. Elly Beurskens en prof. dr. Andries Baart. Voor meer info klik hier