Vierde druk van 'Dokter is ziek'

in

Het onderwerp is onverminderd actueel! In november 2011 komt er een vierde druk van 'Dokter is ziek'. De roep om meer empathie en betrokkenheid in de zorg blijft klinken. En ook de roep om meer informatie voor patiënten, terwijl tegelijkertijd een belangrijke conclusie uit het boek blijft gelden: de patiënt is vaak minder mondig dan alom wordt verondersteld. Ook blijven er uitnodigingen komen voor presentaties over dit boek, bv op 18 april 2012, dag van de rechten van de patiënt.