Worden dokters beter door ziek zijn?

in

Dit is de titel van de presentatie die ik op 6 februari heb gehouden in het AMC, samen met een kinderarts. Dit als onderdeel van een symposium, vooral gericht op verpleegkundigen. Na een korte presentatie over mijn boek, heb ik deze arts live geinterviewd. Zij vertelde over haar angst en eenzaamheid tijdens haar ziekte, en wat ze daarvan geleerd heeft. Vooral dat een patient grote behoefte heeft aan aandacht, warmte, betrokkenheid, empathie. En juist verpleegkundigen kunnen dit bieden. Praat even met een patient, laat iemand niet bij de balie staan, vertel wanneer je terugkomt, maak oogcontact, sta stil bij de (thuis)omgeving van de patient. Al deze kleine, grote dingen. Zelf is ze gelukkig beter, en ook een betere dokter als gevolg van haar ziekte.