Interviews met 'dwarsdenkende' wetenschappers

in

Onder de titel 'Dwarsdenken en doordouwen' verscheen 18 juni een ZonMw-publicatie die ik samen met Frans Meulenberg schreef. Voor deze bundel hebben wij 18 onderzoekers geïnterviewd uit het brede veld van gezondheid en zorg. Allen zijn wetenschappers die van gebaande paden durven af te wijken, goed kunnen omgaan met tegenkrachten en ongewenste ontwikkelingen hardop durven benoemen. Allen vertellen bevlogen over hun werk en visie op het wetenschappelijk bestel. Zij signaleren onder andere een tunnelvisie in de wetenschap en een gebrek aan creativiteit en lef. Behalve serieus en goed, moet wetenschap naar hun mening ook origineel, gedurfd en vernieuwend zijn – soms ook een beetje stout.Ook opvallend is de onvrede onder deze wetenschappers dat zij alleen hun collega's met hun resultaten bereiken. De beoogde toepassing van hun resultaten blijft daardoor achter. In het boek vertellen de onderzoekers enthousiast over hun strategieën die wel tot de beoogde kennistoepassing (kunnen) leiden. Denk aan toegankelijk geschreven boeken in het Nederlands, een ‘debattour' door Nederland, online publicaties en optredens op tv.
Voor deze publicatie (juni 2015) zijn bekende en minder bekende gezondheidsonderzoekers geïnterviewd. Onder de geïnterviewden zijn Rudi Westendorp, Inez de Beaufort, Eduard Verhagen, Maroeska Rovers, Sadik Harchaoui en Wouter Kusters. U  kunt deze publicatie hier downloaden of bestellen.