agenda

Presentatie in Erasmus MC

in

Tijdens een lunchbijeenkomst voor medewerkers en staf van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam houdt Gonny ten Haaft op woensdag 29 september een presentatie over Dokter is ziek. Zij doet dit samen met Angela Poort, verpleegkundige en lid van de cliëntenraad van dit ziekenhuis. Als moeder van een kind met kanker maakte Angela Poort veel ervaringen mee dit in het boek beschreven worden. De presentatie vindt twee keer plaats, de eerste van 11.30 tot 12.30, de tweede van 12.30 tot 13.30 uur. Plaats: Auditorim van de centrumlocatie van het ziekenhuis.

Plenaire lezing op arts-assistendag Isala Klinieken Zwolle op 22 september

in

Op verzoek van de Isala Klinieken in Zwolle houdt Gonny ten Haaft een lezing over haar boek Dokter is ziek tijdens de jaarlijkse assistentendag. Alle aios (artsen in opleiding tot specialist) en anios (artsen niet in opleiding tot specialist) volgen die dag een programma discipline-overstijgend onderwijs, een dag vol met workshops en deze lezing. De lezing wordt mede verzorgd door Harma Stenveld, een arts die zelf ziek is. De dag vindt plaats op 22 september in Hattem. De Isala Klinieken zijn een van de grootste opleidingsziekenhuizen in het land.

Presentatie voor verpleegkundigen OLVG op 9 september

in

De verpleegkundigen van de afdelingen interne geneeskunde van het OLVG in Amsterdam hebben een nieuwe verpleegkundige visie, het zogeheten zorgstatuut. Deze wordt op 9 september gepresenteerd. Omdat er duidelijke raakvlakken zijn met het boek Dokter is ziek, houdt Gonny ten Haaft op het verzoek van het OLVG ook een presentatie. Ruim 75 verpleegkundigen krijgen het boek gratis.

Lezing Lucas Andreas ziekenhuis op 20 mei

in

Op donderdag 20 mei is een lunchbijeenkomst voor arts-assistenten en artsen gewijd aan het boek Dokter is ziek. Gonny ten Haaft houdt een lezing (ca 25 minuten), waarna er ruimschoots tijd is voor discussie. Deze discussie zal geleid worden door John Dawson, gynaecoloog in dit ziekenhuis en tevens een arts die in dit boek als een goede arts naar voren komt. Van half 1 tot half 2 in het auditorium van het Lucas Andreas ziekenhuis in Amsterdam.

Congres patiëntveiligheid op 9 september

in

Tijdens een congres over patiëntveiligheid op 9 september vertelt Jacqueline van Dijk, één van de geïnterviewde verpleegkundigen uit het boek Dokter is ziek, over haar ervaringen als patiënt in het ziekenhuis. Het congres is bedoeld voor verpleegkundigen. Meer informatie over deze dag, inclusief het programma, vindt u hier

Het boek Dokter is ziek is uit!

,,Een geweldig boek''. Dit zei inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg, Gerrit van der Wal, over het boek Dokter is ziek op een druk bezochte bijeenkomst in Den Haag op 30 maart. Van der Wal overhandigde het boek aan dokter John Dawson, een gynaecoloog van het Amsterdamse St Lucas ziekenhuis die in het boek als een goede arts naar voren komt. 
Van der Wal herkende het in het boek geschetste beeld dat patiënten minder assertief zijn dan vaak verondersteld wordt.

Lezing VU Medisch Centrum op 15 april

in

Tijdens een lunchbijeenkomst voor medewerkers en staf van het VU Medisch Centrum houdt Gonny ten Haaft op 15 april een lezing over Dokter is ziek. Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van een serie lezingen die onder de titel 'Het Heilig VU-UUR' in dit academisch ziekenhuis in Amsterdam georganiseerd worden. De voordracht start om 12.30 uur, inloop vanaf 12.00 uur op de Boelelaan 1117, Amstelzaal begane grond, Amsterdam.  

Inhoud syndiceren